SYMULATOR
bizhuba IQ

Wybierz przykładowy panel bizhuba IQ i zobacz jak działa

 • Blue panel
Konica Minolta

bizhub IQ


Różne potrzeby
- indywidualne rozwiązania


Mając na uwadze przepisy o ochronie danych osobowych i dopełniając obowiązków z nich wynikających prosimy o podanie Pani/Pana danych oraz udzielenie poniższych zgód umożliwiających nam dalszy kontakt.
Klauzula informacyjna>> Więcej
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Konica Minolta Business Solutions Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa przy ul. Muszkieterów 15, 02-273 (zwany dalej „Administratorem”). Z Administratorem można się skontaktować telefonicznie +48 (022) 560 3300 lub za pomocą poczty email: info@konicaminolta.pl.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy za pośrednictwem: daneosobowe@konicaminolta.pl.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych, w szczególności poprzez wysyłkę newsletteru.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, wyrażona poprzez wypełnienie i wysłanie poniższego formularza (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. Dostęp do Państwa danych będą mieć nasi pracownicy, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na naszą rzecz (tj. firmy informatyczne), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.
 6. Państwa dane będą przechowywane do momentu wycofania przez Państwa zgody.
 7. Przysługuje Państwu prawo do:
  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości przesyłania do Państwa treści marketingowych.
 9. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

Wypełnij formularz


Imię i nazwisko:

Adres e-mail:

Telefon kontaktowy:

Firma:

Kod pocztowy:


Giving Shape to Ideas